Komunikat

Data: 23 marca 2020, kategoria: Rok 2019/2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

informuję o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole do dnia 10 kwietnia 2020r. i kształcenia na odległość.

Do dnia 24 marca zdalne nauczanie będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.
O kolejnych rozwiązaniach, najdogodniejszych dla uczniów, będziemy informować na bieżąco przez dziennik elektroniczny i stronę szkoły www.sp36.zabrze.pl

Pozostańcie w zdrowiu, w domach.
Dyrektor SP 36 Krystyna Wiśniewska

Komunikat na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.).
W/w rozporządzenie (zm. z 20.03 2020r.) określa m. in.:  3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w  2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

komentarze: zamknięte