„Lem w geometrii”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI-VIII ze śląskich szkół do udziału
w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Literackim „Lem w geometrii”.

 

Wojewódzki Konkursu Matematyczno-Literacki „LEM W GEOMETRII” autorstwa Biblioteka Szkolna SP 36 Zabrze

 

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, gdyż obejmuje swoim zakresem tematycznym dwa przedmioty: j. polski oraz matematykę.

Cele:

  • popularyzacja matematyki,
  • pogłębianie wiedzy z zakresu geometrii,
  • rozwijanie kreatywności i nieszablonowego myślenia,
  • popularyzacja twórczości Stanisława Lema,
  • propagowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród młodzieży w wieku szkolnym,
  • kształcenie umiejętności manualnych, zasad estetyki oraz odpowiedniego doboru materiałów,
  • rozwijanie umiejętności prezentowania własnych interpretacji i wyobrażeń przy użyciu figur geometrycznych.

Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się w Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu (przy pl. Warszawskim 1).

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Literackiego „Lem w geometrii” (pdf)
Załącznik nr 1 do Regulaminu (docx)
Załącznik nr 2 do Regulaminu (docx)

plakat