Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY I – dla dzieci z obwodu szkoły

 

 

Informacja dotycząca rekrutacji
do klasy I dla kandydatów z obwodu Szkoły
na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima
w Zabrzu informuje, że od dnia 
11 marca 2020 roku  należy potwierdzić w formie pisemnej wolę korzystania
od dn. 1 września 2020 r. z oferty edukacyjnej
Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu.

Swoją decyzję należy potwierdzić niezwłocznie w formie pisemnej (e-mailem: sekretariat@sp36.zabrze.pl)
lub osobiście w sekretariacie szkoły. 

Druk potwierdzający wolę zapisu dziecka do klasy I (docx)

Druk potwierdzający wolę zapisu dziecka do klasy I (pdf)

 
 
 

REKRUTACJA DO KLASY I – dla dzieci spoza obwodu szkoły

 
 

Wola przyjęcia dziecka do klasy I dla dzieci spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2020/2021 (docx)

Wola przyjęcia dziecka do klasy I dla dzieci spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2020/2021 (pdf)

 
 

Wniosek rekrutacyjny do klasy I dla dziecka spoza rejonu szkoły na rok szkolny 2020/2021 (doc)
Wniosek rekrutacyjny do klasy I dla dziecka spoza rejonu szkoły na rok szkolny 2020/2021 (pdf)

Wnioski prosimy składać od 22 kwietnia 2020 r.

0002

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem rozpowszechniania się wirusa COVID-19 uprzejmie informujemy, że w terminie od 15 kwietnia 2020r. godz. 13:00 do 20 kwietnia 2020r. godz. 15:00 należy potwierdzić – drogą elektroniczną na stronie: https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/ – wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. W tym celu, proszę postępować zgodnie z instrukcją (pdf). W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny: 32 271-59-89.

 

 

Informacja dotycząca rekrutacji
do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima
w Zabrzu informuje, że w dniach
od 2 marca 2020 roku, od godziny 12:00
do 16 marca 2020 roku, do godziny 15:00

będzie prowadzona rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

  1. Rodzice (opiekunowie prawni) składają wniosek
    o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

  2. Szczegółowe informacje o zasadach i kryteriach rekrutacji
    są opublikowane na stronie internetowej Miasta Zabrze:

https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

  1. Nabór tak jak w poprzednich latach prowadzony będzie
    drogą elektroniczną. Strona naboru dla rodziców:

https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
od dnia 2 marca 2020 roku, od godziny 12:00
do 16 marca 2020 roku, do godziny 15:00.