Kontakt

 

Szkoła Podstawowa nr 36
im. Juliana Tuwima
Plac Warszawski 6
41-800 Zabrze

 

tel: 32 271-59-89
e-mail: sekretariat@sp36.zabrze.pl

Telefony alarmowe:

Organ prowadzący szkołę: Wydział Oświaty UM w Zabrzu – 32 37 33 440
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach – 32 338 05 00
Służby medyczne – 112, 999

 

Uwagi oraz sugestie związane z funkcjonowaniem szkolnej strony internetowej prosimy kierować na adres:
a.lisowska@sp36.zabrze.pl