Dokumenty

Dokumenty dot. funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

 

Procedury bezpieczeństwa uczniów i pracowników SP 36 w czasie trwania pandemii COVID-19

Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa

 

__________________________

Dokumenty dot. nauczania zdalnego:

Regulaminu kształcenia na odległość

Regulamin korzystania z platformy Microsoft 365 dla Edukacji

Regulamin zdalnego oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania w czasie kształcenia na odległość

__________________________

Ważne dokumenty:

Statut Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny

Program WSDZ w Szkole Podstawowej nr 36 im J. Tuwima w Zabrzu 

Regulamin Samorządu Szkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie szkoły

Regulamin korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 36

__________________________

Procedury szkolne:

Ogólne:

Procedura dystrybucji mleka

Postępowanie ws. absencji uczniów

Zachowanie uczniów:

Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

Procedura postępowania w przypadku kradzieży w szkole

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów

Procedura postępowania w przypadku naruszenia przez ucznia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły

Choroby przewlekle:

Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym (astma, cukrzyca, epilepsja)

 

__________________________

Do pobrania:

 

Cennik podręczników – rok szkolny 2020/2021

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Oświadczenie o odbiorze dziecka

Podanie o nowy login do edziennika

Rezygnacja z zajęć WDŻ – wzór (pdf)

Rezygnacja z zajęć WDŻ – wzór (docx)

Wniosek dotyczący udostępniania sprawdzianów

Wniosek o zapewnienie kształcenia specjalnego (pdf)

__________________________

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia:

Ulotka do ofert z kalkulatora (TO)

Ogólne warunki ubezpieczenia edu plus 2018 final

Oferta ubezpieczenia szkolnego

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

 

Aby pobrać kliknij na link. Jeśli nie zadziała należy kliknąć na niego prawym klawiszem myszy i wybrać „Zapisz plik docelowy” lub „Zapisz link jako” (w zależności od przeglądarki).