Dokumenty

Dokumenty dot. funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

 

Procedury bezpieczeństwa uczniów i pracowników SP 36 w czasie trwania pandemii COVID-19

Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa

 

__________________________

Dokumenty dot. nauczania zdalnego:

 

Regulamin organizacji kształcenia zdalnego w SP 36 w Zabrzu (pdf)

Regulamin zdalnego oceniania w SP 36 w Zabrzu (pdf)

Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z Zachowania w SP 36 w Zabrzu (pdf)

Karta samooceny z zachowania dla uczniów klas IV-VI w SP 36 w Zabrzu (pdf)

 

__________________________

Podręczniki:

Ceny podręczników – rok szkolny 2019/2020 (pdf)

__________________________

Ważne dokumenty:

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 36 im. J. Tuwima w Zabrzu

Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 36 im. J. Tuwima w Zabrzu

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Procedury szkolne 

Program WSDZ w Szkole Podstawowej nr 36 im J. Tuwima w Zabrzu 

Regulamin Samorządu Szkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie szkoły

Procedura dystrybucji mleka

Postępowanie ws. absencji uczniów

Regulamin korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 36
__________________________

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Oświadczenie o odbiorze dziecka

Podanie o nowy login do edziennika

Rezygnacja z zajęć WDŻ – wzór (pdf)

Rezygnacja z zajęć WDŻ – wzór (docx)

Wniosek dotyczący udostępniania sprawdzianów

Wniosek o zapewnienie kształcenia specjalnego (pdf)

__________________________

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia:

Ulotka do ofert z kalkulatora (TO)

Ogólne warunki ubezpieczenia edu plus 2018 final

Oferta ubezpieczenia szkolnego

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

 

Aby pobrać kliknij na link. Jeśli nie zadziała należy kliknąć na niego prawym klawiszem myszy i wybrać „Zapisz plik docelowy” lub „Zapisz link jako” (w zależności od przeglądarki).