Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Procedury bezpieczeństwa dzieci i pracowników SP 36 w czasie trwania pandemii COVID-19 (pdf) – maj 2020 r.

__________________________

Dokumenty dot. nauczania zdalnego:

Regulamin organizacji kształcenia zdalnego w SP 36 w Zabrzu (pdf) – kwiecień 2020 r.

Regulamin zdalnego oceniania w SP 36 w Zabrzu (pdf) – kwiecień 2020 r.

Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z Zachowania w SP 36 w Zabrzu (pdf) – maj 2020 r.

Karta samooceny z zachowania dla uczniów klas IV-VI w SP 36 w Zabrzu (pdf) – maj 2020 r.

__________________________

Ceny podręczników – rok szkolny 2019/2020 (pdf)

Statut Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Procedury szkolne (maj 2019)

Program WSDZ w Szkole Podstawowej nr 36 im J. Tuwima w Zabrzu 

Wniosek dotyczący udostępniania sprawdzianów

Oświadczenie o odbiorze dziecka

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy

Regulamin Samorządu Szkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie szkoły

Procedura dystrybucji mleka

Postępowanie ws. absencji uczniów

Regulamin korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 36

Rezygnacja z zajęć WDŻ – wzór (pdf)

Rezygnacja z zajęć WDŻ – wzór (docx)

__________________________

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia:

Ulotka do ofert z kalkulatora (TO)

Ogólne warunki ubezpieczenia edu plus 2018 final

Oferta ubezpieczenia szkolnego

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

 

Wniosek o zapewnienie kształcenia specjalnego (pdf)

Aby pobrać kliknij na link. Jeśli nie zadziała należy kliknąć na niego prawym klawiszem myszy i wybrać „Zapisz plik docelowy” lub „Zapisz link jako” (w zależności od przeglądarki).