Grono Pedagogiczne

Joanna Adamska
j.adamska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel techniki
Urszula Bujarska
u.bujarska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy VIb
Patryk Cheba
p.cheba@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Ks. Dariusz Dawid
d.dawid@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel katecheta ewangelicki
Małgorzata Dziemidok
m.dziemidok@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel rewalidator
Anna Ejzenhart
a.ejzenhart@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel biologii
Wychowawca klasy Va
Grażyna Fila
g.fila@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel wspomagający, nauczyciel rewalidator
Grzegorz Florczyk
g.florczyk@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel religii
Alicja Fornal
a.fornal@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy IIb
Wioletta Frącz-Lewicka
w.lewicka@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel oddziału przedszkolnego
Natalia Galecka
n.galecka@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel języka angielskiego
Wychowawca klasy VIIIa
Małgorzata Gendera
m.gendera@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel matematyki, chemii
Wychowawca klasy Vc
Krystyna Gibas
k.gibas@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy IIIa
Andrzej Golus
a.golus@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel wychowania fizycznego
Wychowawca klasy VIIb
Joanna Hojka
j.hojka@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel języka angielskiego
Jakub Holeczek
j.holeczek@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel wychowania fizycznego
Magdalena Iłczyk
m.ilczyk@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel wychowania fizycznego
Wychowawca klasy VIIa
Anna Isakiewicz
a.isakiewicz@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy IIIb
Iwona Janosz
i.janosz@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel wspomagający
Marlena Jaworek
m.jaworek@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel świetlicy
Grażyna Kaczorowska
g.kaczorowska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel historii
Natasza Kamieńska
n.kamienska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel wspomagający
Barbara Kieza
b.kieza@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy Ib
Anna Kossowska
a.kossowska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel języka angielskiego
Agnieszka Kubiak
a.kubiak@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel historii
Aleksandra Lisowska
a.lisowska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel bibliotekarz
Dorota Łacko
d.lacko@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel logopeda
Dawid Majerowski
d.majerowski@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel wychowania fizycznego
Wychowawca klasy VIc
Marta Matuszewska
m.matuszewska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel świetlicy
Alina Muschalik
a.muschalik@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel plastyki
Anna Nawrocka
a.nawrocka@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy IIa
Beata Nowicka
b.nowicka@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel języka polskiego
Mariola Olichwer
m.olichwer@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel rewalidator
Ewelina Orłowska
e.orlowska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy IVa
Magdalena Piotrowicz-Kopiec
m.piotrowicz@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel klasy Ia
Justyna Puchała
j.puchala@sp36.zabrze.pl
Wychowawca świetlicy
Sylwia Remisz
s.remisz@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel języka angielskiego
Wychowawca klasy VIIIb
Arlena Różycka-Gałązka
a.galazka@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel muzyki
Bożena Syrek
b.syrek@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel wychowania fizycznego
Agnieszka Szczęsna-Mączka
a.szczesna@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel biologii, przyrody
Katarzyna Szyguła
k.szygula@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel j. niemieckiego
Monika Szymańska
m.szymańska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel historii
Joanna Teter
j.teter@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel matematyki, fizyki
Magdalena Udała-Grabowska
m.grabowska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel matematyki
Krystyna Wiśniewska
dyrektor@sp36.zabrze.pl
Dyrektor Szkoły
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy Ia
Dagmara Wojciechowska
d.wojciechowska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel oddziału przedszkolnego
Ewa Wojciechowska
e.wojciechowska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel świetlicy
ks. Marcin Wojtczak
m.wojtczak@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel katechezy
Anna Wręczycka
a.wreczycka@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel biologii
Jolanta Wrzeciono
pedagog@sp36.zabrze.pl
Pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Irena Wziątek
i.wziatek@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel informatyki
Wychowawca klasy VIa
Barbara Zarębska
b.zarebska@sp36.zabrze.pl
Nauczyciel języka polskiego
Wychowawca klasy Vb
Emilia Ziomek
wicedyrektor@sp36.zabrze.pl
Wicedyrektor Szkoły
Nauczyciel techniki oraz informatyki
Wychowawca klasy IVb