Niepodległa

logo_pl_alternatywnylogo (1)

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach

Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021


 

 

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu.

Realizacja Programu Godność, Wolność, Niepodległość”

Od września do listopada 2018r. uczniowie naszej szkoły biorą udział w Programie „Godność, Wolność, Niepodległość” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

W ramach programu zorganizowano następujące akcje:

  • Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich.

Podczas projekcji uczniowie klas 1-8 zapoznali się z życiorysami ważnych dla historii naszego regionu postaci – m.in. Konstantego Wolnego, Sylwestra Leśnioka, Walentego Fojkisa. Biogramy przedstawiane były przez krewnych wyżej wymienionych postaci, a opowieści przeplatane były archiwalnymi zdjęciami lub fragmentami filmów z tamtego okresu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz ciekawa forma przekazu rozbudziły zainteresowanie uczniów historią, pozwoliły na naukę historii w sposób niebanalny i atrakcyjny dla uczniów.

  • Wycieczki klas szóstych, siódmych i ósmych do Muzeum Powstań Śląskich

Zakres czasowy zaprezentowanych w muzeum wydarzeń obejmował dzieje Śląska od czasów osadnictwa słowiańskiego do roku 1921. Uczestnicy wycieczki szczegółowo zapoznali się z przyczynami wybuchu Powstań Śląskich, ich przebiegiem oraz skutkami- zarówno dla ich uczestników jak i losu regionu objętego powstaniami. Podczas wycieczki uczniowie obejrzeli także stałe ekspozycje prezentujące życie codzienne mieszkańców Śląska w okresie międzywojennym. Mieli możliwość „ udziału w plebiscycie”. W oparciu o zdobytą wiedzę oddawali głos decydujący o dalszych losach i przynależności naszego regionu.

  • Bieg dla Niepodległej

W ramach obchodów 100-lecia niepodległości uczniowie brali udział w biegu dla Niepodległej. W biegu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas. 123 uczestników symbolizowało lata niewoli od roku 1795 do 1918. Każdy z biegnących był ubrany w białą koszulkę lub bluzę a na niej miał czerwoną plakietkę z numerem. Na wybranych plakietkach była podana data oraz nazwa wydarzenia kluczowego dla drogi Polaków do niepodległości. Została wyróżniona data 1795 jako symbol uraty niepodległości. Pozostałe daty to lata :

– 1797- utworzenie Legionów we Włoszech

– 1807- utworzenie Księstwa Warszawskiego

– 1815- utworzenie Królestwa Polskiego

– 1830- wybuch powstania listopadowego

-1846- wybuch powstania krakowskiego

-1848- udział Polaków w Wiośnie Ludów

– 1901- strajk szkolny we Wrześni

– 1914- utworzenie Legionów Piłsudskiego

– 1918- odzyskanie niepodległości

Uczestnicy biegu mieli do przebycia dystans 100 metrów. Po jego przebiegnięciu przekazywali następnej osobie symboliczny Znicz Wolności. Wydarzenie to pozwoliło na upamiętnienie trudu i poświęcenia pokoleń Polaków włożonych w walkę o niepodległość oraz zintegrowało społeczność szkolną. Bieg był również hołdem złożonym uczniom, którzy brali udział w organizacji tzw. strajku szkolnego. Zwrócono uwagę nie tylko udział naszych rodaków w czynach zbrojnych, ale również na walkę polskich uczniów o zachowanie swojej tożsamości kulturowej i narodowej. Uświadomiono uczniom, że nawet najmłodsi Polacy żyjący na początku XX wieku byli zaangażowani w walkę o utrzymanie polskości.

  • Uroczyste odśpiewanie Hymnu

9 listopada 2018 r. wszyscy uczniowie szkoły zebrali się w sali gimnastycznej i wspólnie, o godz. 11.11 zaśpiewali wszystkie zwrotki Hymnu Państwowego.

  • Wystawa „ Ślązak też jest Polakiem”

Wystawa była dopełnieniem elementu edukacji regionalnej w ramach projektu. Po udziale w wycieczkach oraz w projekcji Encyklopedii Powstań Śląskich, uczniowie poznawali historię regionu w bardziej tradycyjny sposób. Wystawa zaprezentowała pamiątki , które nawiązywały do odzyskania niepodległości oraz okresu powstań śląskich. Uczniowie aktywnie brali udział w jej przygotowaniu. Wymagało to od nich pozyskania informacji na temat eksponatu oraz odpowiedniego opisania go. Zgromadzone eksponaty wzbogaciły zbiory funkcjonującego od wielu lat w naszej placówce muzeum.

  • Konkurs historyczny dla klas 1-8-

Najmłodsi uczestnicy w drużynach czteroosobowych wykonali plakat na temat odzyskania Niepodległości. Uczniowie klas starszych musieli natomiast wykazać się wiedzą na temat drogi Polaków do niepodległości.


W drugiej połowie listopada uczniowie klas 6-8 wzięli udzial w ramach projektu Niepodległa w wycieczce do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Wyjazd poszerzył wiedzę uczniów na temat wydarzeń z historii regionu,  w którym żyją oraz uzupełnił informacje wyniesione z seansu Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich.

IMG_20181115_104324 IMG_20181115_104345 IMG_20181115_105026 IMG_20181115_105407

IMG_20181115_101949 IMG_20181115_102001 IMG_20181115_102121 IMG_20181115_102155