Rekrutacja do klasy I

Data: 16 marca 2020, kategoria: Rok 2019/2020

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów przyszłych klas I,

uprzejmie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie chęci zapisania dziecka do klasy I od września 2020 r. Swoją decyzję należy zgłosić niezwłocznie w sekretariacie szkoły osobiście lub drogą e-mailową: sekretariat@sp36.zabrze.pl. Dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Druk potwierdzający wolę zapisu dziecka do klasy I (docx)

Druk potwierdzający wolę zapisu dziecka do klasy I (pdf)

Terminarz rekrutacji dla uczniów przyszłych klas I spoza obwodu szkoły znajduje się w zakładce Rekrutacja.

komentarze: zamknięte