Wymagania edukacyjne

Historia

Język angielski

Informatyka

Technika i zajęcia techniczne

Przyroda

Matematyka

Język polski

Geografia

Chemia

Biologia

Religia

Język niemiecki

Mniejszość niemiecka

Fizyka

Plastyka

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie Fizyczne